SPÁJAME FIRMY A ĽUDÍ

Konzultanti

Ing. Dušan Timko

konateľ spoločnosti, HR konzultant

Doteraz:

 • pracovník ŠIOV Bratislava v projekte Rozvoj stredného a odborného vzdelávania
 • riaditeľ a lektor vzdelávania v neziskovej organizácii HR Development
 • zakladajúci spoločník, konateľ, hlavný konzultant a lektor vzdelávania v spoločnosti PERSONEL EFEKT, s.r.o.
 • kouč - absolvent ©Erickson College
 • riaditeľ investičnej spoločnosti
 • asistent Generálneho riaditeľa výrobnej elektrotechnickej spoločnosti
 • vyučujúci odborných predmetov na SPŠ Dopravnej
 • technológ a inžinier opráv v železničnej spoločnosti
 • absolvent Vysokej školy dopravy a spojov (ŽU) v Žiline
 • Profil na Linkedin

JUDr. Svetlana Semančáková

konateľ spoločnosti, HR konzultant

Doteraz:

 • HR špecialista vo veľkej spoločnosti
 • Senior konzultant v pesonálnej agentúre
 • Kouč
 • HR Analytik v zahraničnej IT spoločnosti
 • HR manažér vo veľkej dopravnej spoločnosti
 • Vedúci právneho oddelenia vo veľkej spoločnosti
 • Podnikový právnik
 • Profil na Linkedin